Inne sprawy

Jeżeli posiadają państwo inne sprawy / problemy natury prawnej z chęcią pomożemy. odszkodowanie_Koscierzyna

Współpracujemy z profesjonalistami 

z następujących dziedzin prawa:

  • cywilnego (prawo rzeczowe, prawo kontraktów, dochodzenie wierzytelności,  zarówno na drodze polubownej jak i w trybie postępowania sądowego, w tym  na etapie postępowania egzekucyjnego, prowadzenie sporów przeciwegzekucyjnych, sporządzanie umów,  opinii prawnych, zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi),
  • gospodarczego i handlowego (sporządzanie umów, regulaminów, statutów, rejestracja spółek, stowarzyszeń, fundacji, zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi),
  • pracy (bieżące doradztwo prawne w zakresie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracowniczych jak też w zakresie czasu pracy,  sporządzanie umów, regulaminów, oświadczeń, zastępstwo procesowe  w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej),
  • administracyjnego (bieżące doradztwo prawne, prawo budowlane, prawo nieruchomości, prawo ochrony środowiska, działalność regulowana,  sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi),
  • karnego (obrona osób fizycznych w postępowaniach karnych, zastępstwo procesowe osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi),
  • karnego skarbowego (obrona osób fizycznych w postępowaniach karnych, zastępstwo procesowe osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami powszechnymi),
  • wykroczeń (obrona osób fizycznych w postępowaniach w sprawach  o wykroczenia przed organami ścigania i sądami powszechnymi).
kancelaria_odszkodowawcza Posiadamy zespół doświadczonych, życzliwych i godnych zaufania prawników, którzy z chęcią Ci pomogą.

 

 

.

Partner strategiczny

Partner

Góra